На 26.05.2013г. се организира посещение на Спасителен центъра за сухоземни костенурки в с. Бяла. Посещението е по проект „ЕКОДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ“

За да се запишете за участие в посещението или получите повече информация ни потърсете :     GSM – 0886 61 56 56;                                e-mail: rms06@abv.bg ;                 www.edd.trakiec.org

Проекта се реализира от СНЦ „Регионален младежки съюз“ с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ по линия на „Национална програма за младежта“ 2011 – 2015, подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи.

Медиен партньор на проекта: